A- A A+
szybka terapia onkologiczna

O szpitalu


„Szpital Tucholski”

ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola

tel. 52 3660500, e-mail: sekretariat@szpitaltuchola.pl


 „Szpital Tucholski” Sp. z o.o.  od 01.02.2002r. funkcjonuje w formie prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej kapitał zakładowy spółki wynosi 2 991 000,00 zł. Udziałowcami spółki są:

 • Powiat Tucholski 
 • Gmina Tuchola
 • Gmina Cekcyn
 • Gmina Śliwice
 • Gmina Gostycyn
 • Gmina Lubiewo
 • Osoby fizyczne

Obecnie Szpital zatrudnia 280 osób na 8 oddziałach, w 14 poradniach  specjalistycznych oraz w pionie administracyjno – technicznym, zabezpieczając opiekę medyczną ludności powiatu tucholskiego oraz powiatów sąsiednich. Szpital zapewnia również świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego, dysponując  1 zespołem specjalistycznym „S” i  2  zespołami podstawowymi „P” oraz udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W  2014 r. na terenie szpitala uruchomiono stację dializ z 12 stanowiskami, co podyktowane było ogromną potrzebą społeczną. 

Schemat organizacyjny Szpitala Tucholskiego [KILK] 


Misja Szpitala

Misją  „Szpitala Tucholskiego”  jest:

 

 

Stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i poprawa standardów opieki medycznej

dla naszych pacjentów.

Stosowanie możliwie najnowocześniejszych metod diagnostycznych i leczniczych.

Poprawianie jakości pobytu w naszym szpitalu dla chorych i komfortu oraz satysfakcji personelu 


Projekty realizowane przez Szpital

Działalność medyczna i pomocnicza Szpitala Tucholskiego prowadzona jest w kilku budynkach, które systematycznie poddawane są pracom modernizacyjnym i remontowym, w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów oraz  zwiększającym komfort leczenia pacjentów i poprawiającym warunki pracy personelu. Obecnie szpital realizuje projekt pt.: „Przebudowa i wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego”

Inne projekty

Projekt realizowany przez Szpital w latach 2009-2012, współfinansowany w wysokości 5,5 mln z EFRR w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.
W ramach inwestycji wybudowano 4.899,79 m2 nowej powierzchni oraz wyposażono odziały i pracownie w 185 szt. nowych sprzętów. Łączna wartość inwestycji to ponad 24 mln zł.

„Poprawa efektywności system ochrony zdrowia przez zakup 2 karetek typu „P” i 1 „S” przez Szpital Tucholski Sp. z o.o.”


Szpital w 2008 roku zakupił dwa nowe,  wysokiej klasy  abmulanse typu „P” i  ambulans typu „S” na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zakup w 85% sfinansowano ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wyniósł ok 1.152 tys. zł

                                                         

 „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie powiatu tucholskiego poprzez termomodernizacje Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. 2011 rok

Projekt współfinansowany w wysokości 434 tys. zł z EFRR w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartości projektu 584 454,24 zł w tym dofinansowanie z EFRR 75%.

Inne umowy

ROK  2015

"Bory Tucholskie przyjazne niepełnosprawnym"

Na podstawie umowy z dnia 10.12.2014r. nr SP-II.9211.1.23.2014.3041.19.2014 na dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami II” – A.

Szpital Tucholski sp. z o.o. otrzymał wsparcie ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu pn.” Bory Tucholskie przyjazne niepełnosprawnym”. Łączna wartość projektu wynosi 50 201,58 zł. Termin realizacji projektu – od dnia zawarcia umowy do  31 marca 2015r. Województwo dofinansuje ze środków uzyskanych z PFRON projekt  do wysokości 30 000,00 zł  

 ROK  2014

 •  „Przebudowa i wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego”  

W dniu 4 listopada 2014r. podpisana została umowa nr WP-II-W.433.3.31.2014 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego” nr RPKP.03.02.00-04-016/14.

Całkowita wartość Projektu: 1 629 631,96 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 629 631,96 zł w tym dofinansowanie w kwocie nie większej niż 942 885,47 zł co stanowi nie więcej niż 57,86 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Okres realizacji Projektu:

 1. rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.05.2014r.
 2. zakończenie realizacji Projektu : 30.06.2015r.  

* W dniu 15 lipca 2015r.  został podpisany aneks z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 30.09.2015r.

** W dniu 18 grudnia 2015r.  został podpisany aneks z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31 października 2015r.

*** W dniu 31 października 2015r. zakończono realizację Projektu i rozpoczęto ostateczne  rozliczenie Projektu. 

W dniu 22 marca 2016r. został podpisany aneks z Instytucją Zarządzającą  RPO WK-P dotyczący następujących zmian:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 575 885,60 zł , całkowite wydatki kwalifikowalne  w ramach Projektu wynoszą: 1 478 125,08 zł w tym:     

 1) dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nie większej niż 417 074,04 zł co stanowi nie więcej niż 28,22% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż 543 707,26 zł co stanowi nie więcej niż 36,78% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż: 960 781,30 zł co stanowi nie więcej niż 65,00%  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.


 • Umowa prewencyjna z „PZU Życie S.A.” na zakup i montaż systemu monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity koszt urządzenia 31 906,20 zł, w tym dofinansowanie z „PZU Życie S.A.” 10 000,00 

ROK  2013

Umowa prewencyjna z „PZU Życie S.A.” na zakup 2 elektrokardiografów 12- kanałowych oraz rejestratora holterowskiego EKG 12-kanałowego.

Całkowity koszt urządzenia 12 852,00 zł, w tym dofinansowanie z „PZU Życie S.A.” 10 000,00 

ROK  2012

„Usunięcie barier architektonicznych poprzez budowę zewnętrznego podjazdu do budynku szpitalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż dźwigu szpitalnego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku szpitalnym”.

Projekt ogłoszony przez PFRON i realizowany w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II” w obrzasze B.

Całkowity koszt projektu 298 398,00 w tym dofinansowanie z PFRON 149 199,00 zł

Logo PFRON

 

Umowa prewencyjna z „PZU Życie S.A.” na zakup systemu BiliCheck dla oddziału neonatologicznego.

Całkowity koszt urządzenia 18 027,36 zł, w tym dofinansowanie z „PZU Życie S.A.” 10 000,00

 

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]