A- A A+
szybka terapia onkologiczna

Oferty


ZAKOŃCZONY

Data ogłoszenia: 13.03.2017.r

Aktyalizacja: 02.04.2017 (ndz.)

Aktualizacja: 07.04.2017r. (pt.)

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”, Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014– 2020

 

Szpital Tucholski Sp. z o.o. w Tucholi ogłasza otwarty nabór partnerów na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 8.6.2 „Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej”, Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region” Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014– 2020. Zadania partnera będą skupione wokół działań informacyjno-edukacyjnych. Partnerem może zostać podmiot świadczący usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu tucholskiego oraz powiatów sąsiednich.

Termin składania ofert – 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 3. kwietnia 2017 roku.

 

!!!   TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 14. KWIETNIA 2017R.   !!!

 

Do pobrania:

1.Szczegółowe warunki otwartego naboru partnerów oraz:

- Regulamin Konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17

- Opis programu badań przesiewowych raka jelita grubego  oraz warunków realizacji przedsięwzięć w ramach programu  dla konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-80/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Ankieta dla uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.6.2.

- Organizacja realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego  w systemie oportunistycznym

2.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA PROJEKTU


ZAKOŃCZONY

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie:

"Koncepcji architektonicznej IV piętra w Szpitalu Tucholskim Sp.z o.o.

z uwzględnieniem jej dostosowania do potrzeb sakralnych"

Informacje:


Informacje o przetargach znajdują się w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi 


 

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]