A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna ck ezamowienia

O szpitalu


„Szpital Tucholski”

ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola

tel. 52 3660500, e-mail: sekretariat@szpitaltuchola.pl


 „Szpital Tucholski” Sp. z o.o.  od 01.02.2002r. funkcjonuje w formie prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej kapitał zakładowy spółki wynosi 3 499 000,00 zł. Udziałowcami spółki są:

 • Powiat Tucholski 
 • Gmina Tuchola
 • Gmina Cekcyn
 • Gmina Śliwice
 • Gmina Gostycyn
 • Gmina Lubiewo
 • Osoby fizyczne

Obecnie Szpital zatrudnia 280 osób na 8 oddziałach, w 14 poradniach  specjalistycznych oraz w pionie administracyjno – technicznym, zabezpieczając opiekę medyczną ludności powiatu tucholskiego oraz powiatów sąsiednich. Szpital zapewnia również świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego, dysponując  3  zespołami podstawowymi „P” oraz udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W  2014 r. na terenie szpitala uruchomiono stację dializ z 12 stanowiskami, co podyktowane było ogromną potrzebą społeczną. 

Schemat organizacyjny Szpitala Tucholskiego [KLIK] 


Misja Szpitala

Misją  „Szpitala Tucholskiego”  jest:

 

 

Stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i poprawa standardów opieki medycznej

dla naszych pacjentów.

Stosowanie możliwie najnowocześniejszych metod diagnostycznych i leczniczych.

Poprawianie jakości pobytu w naszym szpitalu dla chorych i komfortu oraz satysfakcji personelu 


Projekty realizowane przez Szpital

Działalność medyczna i pomocnicza Szpitala Tucholskiego prowadzona jest w kilku budynkach, które systematycznie poddawane są pracom modernizacyjnym i remontowym, w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów oraz  zwiększającym komfort leczenia pacjentów i poprawiającym warunki pracy personelu.

Projekty relizowane przez Szpital:

Szpital wziął udział w dwóch etapach projektu:


Poprawa  dostępności i jakości usług w poradniach specjalistycznych Szpitala Tucholskiego” o łącznej faktycznej wartości 353 914,72 zł  (wartość dofinasowania: 176 457,37 zł)  w ramach, którego doposażono poradnie ginekologiczno-położniczą, chirurgiczną i kardiologiczną.

 „Przebudowa, modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala Tucholskiego” o łącznej wartości 3 180 000,00 zł (wartość dofinansowanie: 1 799 773,30). Realizację projektu rozpoczęto pod koniec roku 2017. Polegać on będzie m.in. na doposażeniu oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny (m.in. laparoskop o wartości ok 470 000 zł, system RTG o wartości 245 000 zł, lampa operacyjna za ok 56 000 zł, kardiomonitory za ok 80 000 zł),  budowie rezerwowego źródła wody, modernizacji klatki schodowej, przebudowie części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego, utworzeniu sali multimedialnej.
Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego” o wartości 1 178 178,00 zł (dofinansowanie: 1 119 269,10 zł). Projekt polega na wykonywaniu badań kolonoskpowych. Jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2017, a zakończenie planowane jest na koniec roku 2020. W ramach projektu zakupiono myjnię do endoskopów o wartości 117 815,00 zł.
Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego” o planowanej wartości wydatków ogółem: 5 740 618,42 zł (dofinansowanie: 4 879 525,66) - wniosek jest na etapie weryfikacji.

Inne projekty

Projekt realizowany przez Szpital w latach 2009-2012, współfinansowany w wysokości 5,5 mln z EFRR w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.
W ramach inwestycji wybudowano 4.899,79 m2 nowej powierzchni oraz wyposażono odziały i pracownie w 185 szt. nowych sprzętów. Łączna wartość inwestycji to ponad 24 mln zł.

„Poprawa efektywności system ochrony zdrowia przez zakup 2 karetek typu „P” i 1 „S” przez Szpital Tucholski Sp. z o.o.”


Szpital w 2008 roku zakupił dwa nowe,  wysokiej klasy  abmulanse typu „P” i  ambulans typu „S” na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zakup w 85% sfinansowano ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wyniósł ok 1.152 tys. zł

                                                         

 „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie powiatu tucholskiego poprzez termomodernizacje Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. 2011 rok

Projekt współfinansowany w wysokości 434 tys. zł z EFRR w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartości projektu 584 454,24 zł w tym dofinansowanie z EFRR 75%.

Inne umowy

ROK  2015

"Bory Tucholskie przyjazne niepełnosprawnym"

Na podstawie umowy z dnia 10.12.2014r. nr SP-II.9211.1.23.2014.3041.19.2014 na dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami II” – A.

Szpital Tucholski sp. z o.o. otrzymał wsparcie ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu pn.” Bory Tucholskie przyjazne niepełnosprawnym”. Łączna wartość projektu wynosi 50 201,58 zł. Termin realizacji projektu – od dnia zawarcia umowy do  31 marca 2015r. Województwo dofinansuje ze środków uzyskanych z PFRON projekt  do wysokości 30 000,00 zł  

 ROK  2014

 •  „Przebudowa i wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego”  

W dniu 4 listopada 2014r. podpisana została umowa nr WP-II-W.433.3.31.2014 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie oddziałów chirurgicznego i ginekologicznego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego” nr RPKP.03.02.00-04-016/14.

Całkowita wartość Projektu: 1 629 631,96 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 629 631,96 zł w tym dofinansowanie w kwocie nie większej niż 942 885,47 zł co stanowi nie więcej niż 57,86 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Okres realizacji Projektu:

 1. rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.05.2014r.
 2. zakończenie realizacji Projektu : 30.06.2015r.  

* W dniu 15 lipca 2015r.  został podpisany aneks z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 30.09.2015r.

** W dniu 18 grudnia 2015r.  został podpisany aneks z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31 października 2015r.

*** W dniu 31 października 2015r. zakończono realizację Projektu i rozpoczęto ostateczne  rozliczenie Projektu. 

W dniu 22 marca 2016r. został podpisany aneks z Instytucją Zarządzającą  RPO WK-P dotyczący następujących zmian:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 575 885,60 zł , całkowite wydatki kwalifikowalne  w ramach Projektu wynoszą: 1 478 125,08 zł w tym:     

 1) dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie nie większej niż 417 074,04 zł co stanowi nie więcej niż 28,22% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż 543 707,26 zł co stanowi nie więcej niż 36,78% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż: 960 781,30 zł co stanowi nie więcej niż 65,00%  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.


 • Umowa prewencyjna z „PZU Życie S.A.” na zakup i montaż systemu monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity koszt urządzenia 31 906,20 zł, w tym dofinansowanie z „PZU Życie S.A.” 10 000,00 

ROK  2013

Umowa prewencyjna z „PZU Życie S.A.” na zakup 2 elektrokardiografów 12- kanałowych oraz rejestratora holterowskiego EKG 12-kanałowego.

Całkowity koszt urządzenia 12 852,00 zł, w tym dofinansowanie z „PZU Życie S.A.” 10 000,00 

ROK  2012

„Usunięcie barier architektonicznych poprzez budowę zewnętrznego podjazdu do budynku szpitalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż dźwigu szpitalnego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku szpitalnym”.

Projekt ogłoszony przez PFRON i realizowany w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II” w obrzasze B.

Całkowity koszt projektu 298 398,00 w tym dofinansowanie z PFRON 149 199,00 zł

Logo PFRON

 

Umowa prewencyjna z „PZU Życie S.A.” na zakup systemu BiliCheck dla oddziału neonatologicznego.

Całkowity koszt urządzenia 18 027,36 zł, w tym dofinansowanie z „PZU Życie S.A.” 10 000,00

 

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]