A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna ck ezamowienia
16
marzec
2020
WAŻNE:

Od 16 marca (wieczorem) do odwołania wprowadzamy nowe zasady wstępu do "Szpitala Tucholskiego". Wejście do szpitala bezwzględnie możliwe będzie tylko od strony ul. Krzywej (od parkingu szpitalnego). Na teren placówki będą mogli wejść Pacjenci w ściśle uzasadnionych przypadkach, m.in rodzące (bez osoby towarzyszącej), pacjenci w stanach nagłych, ze świeżymi urazami. Wejście poprzedzone będzie pomiarem temperatury i wywiadem. 

Podobne zasady obowiązują przy wejściu do poradni specjalistycznych zlokalizowanych na poziomie -1. Na ich teren wpuszczeni będą tylko zarejestrowani pacjenci pierwszorazowi, ciężarne, w tym umówione na ktg, pacjentki ginekologiczne z krwawieniem. Pozostałym pacjentom przypominamy o możliwości korzystania z TELEPORAD.

 


16
marzec
2020
WAŻNE:

 W związku z zagrożeniem epidemicznym DO ODWOŁANIA:
skargi i wnioski przyjmowane są tylko telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną - NIE OSOBIŚCIE.


16
marzec
2020
WAŻNE:

 W związku z zagrożeniem epidemicznym DO ODWOŁANIA:

- ODWOŁANE SĄ PRZYJĘCIA NA PLANOWE ZABIEGI OPERACYJNE

- wstrzymane są planowe badania TK, USG, RTG

- zamknięta zostaje Szkoła Rodzenia

- NIEDOZWOLONE SĄ TZW. PORODY RODZINNE (tzn. z udziałem osoby towarzyszącej).


16
marzec
2020
WAŻNE:
 W "Szpitalu Tucholskim" REJESTRACJA do wszystkich komórek dopuszczona jest  TYLKO TELEFONICZNIE - do odwołania!
Aktualnie NIEMOŻLIWY JEST OSOBISTY ODBIÓR WYNIKÓW!
13
marzec
2020
WAŻNE:

W związku z zagrożeniem epidemicznym DO ODWOŁANIA: 

- DZIAŁ FIZJOTERAPII zostaje zamknięty (od dn. 16.03.2020r.)

- AMBULATORYJNE BADANIA ENDOSKOPOWE (gastroskoie, kolonoskopie) zostają odwołane (od dn. 14.03.2020)


13
marzec
2020
WAŻNE:

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce  o bezpieczeństwo Pacjentów wprowadzamy ograniczenia w bezpośrednim przyjmowaniu Pacjentów w Poradniach Specjalistycznych. Wprowadzamy alternatywna formą wizyty tj. tzw. TELEPORADĘ. Pacjenci będą przyjmowani zgodnie z poniższą tabelą:

 

Pacjenci zostaną poinformowani o numerach telefonów, pod którymi uzyskają TELEPORADĘ.

Podczas TELEPORADY lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu i oceny stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach ma także możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz wydania recepty.

 
12
marzec
2020
WAŻNE:
 
12
marzec
2020
WAŻNE:

 Do odwołania konsultacje anestezjologiczne przed planowymi zabiegami anestezjologicznymi odbywać się będą już w trakcie hospitalizacji, a nie jak dotychczas w środy.  


11
marzec
2020
Informacja:

Informujemy, że awaria TK została usunięta i badania są wykonywane.


11
marzec
2020
WAŻNE:

 
11
marzec
2020
Przypominamy:

Szpitalu Tucholskim” obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.

Oznacza to, że w części „szpitalnej” (odziały) mogą przebywać

tylko osoby UPOWAŻNIONE,

czyli oprócz personelu – tylko aktualnie hospitalizowani pacjenci, wyjątek stanowi jedynie:

- Pacjent ambulatoryjny umówiony na badanie (np. endoskopowe) (jeżeli nie zostanie ono odwołane)

- osoba towarzysząca rodzącej na Oddziale Położniczym i/lub odbierająca Noworodka, której uprzednio zmierzono temperaturę (Izba Przyjęć, parter), odstępstwo to ma charakter jednorazowy (jedno wejście);

- opiekun dziecka na Oddziale Pediatrycznym, odstępstwo to ma charakter jednorazowy
(jedno wejście).

Aktualnie niemożliwe jest odwiedzanie Pacjentów, przekazywanie im czegokolwiek, a także odbieranie wszelkiej dokumentacji (wyniki, karty informacyjne, itp.) z oddziałów. Dokumentacja do odwołania będzie wysyłana pocztą.

Wszelkie wątpliwości proszę zgłaszać telefonicznie na numery sekretariatów oddziałów.

 


 

 
06
marzec
2020
Ważne:

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym ze zwiększeniem zachorowalności na gry pę i infekcje grypopodobne wstrz ymujemy odwiedziny u pacjentów w całym szpitalu do odwołania. 

 

 

 


28
luty
2020
Ważne:

 


27
luty
2020
Ważne:
 

NFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z  PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 25.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

 

źródlo:https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

 
28
styczeń
2020
Informacja GIS

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]